Majetkové poradenství

Pro správné zmapování Vaší situace a následné vytvoření finančního plánu a investičního portfolia na míru, potřebuji mít povědomí o Vaší celkové finanční situaci, poznat Vaše aktuální možnosti i budoucí plány, získat přehled o stávajících aktivech a pasivech a pochopit Vaše finanční přemýšlení. Ovlivňuje to volbu strategie a má nesporný vliv na výběr produktů a rozložení investic v čase.

Nastavením strategie a vytvořením portfolia má práce teprve začíná. Pro úspěch strategie je nezbytná pravidelná revize finančního plánu a portfolia v návaznosti na vývoji osobní i tržní situace. Konzultace provádím tak, abyste porozuměli tomu, jak finanční trh funguje a měli přehled o tom, kde jsou Vaše peníze a jaké jejich zhodnocení lze očekávat. Na takovém základě jsem pak schopná Vás vést ke zvládání emocí a vnímání výhod nastavené strategie především v dlouhodobém horizontu.