Michala Janatová

Férová cesta k finančním cílům
  • Profesionální placené investiční poradenství s garancí transparentního přístupu.
  • 16 let zkušeností na finančních trzích.
  • Komplexní přístup k financím založený na dlouhodobé spolupráci a důvěře.

Má odbornost

Ve světě investic se pohybuji již 16 let. Naučila jsem se rozumět finančnímu trhu a pochopit chování jeho jednotlivých účastníků. Při své práci čerpám ze zkušeností s vývojem investičních produktů a procesů spojených s jejich distribucí.

Certifikace CFA patří celosvětově k těm nejprestižnějším v oboru správy financí. Tuto náročnou kvalifikaci má v Česku jen něco málo přes 100 odborníků a já patřím mezi ně.  Jako jedna z mála nabízím toto know-how svým klientům, nikoliv korporacím nebo investičním společnostem. CFA je známkou vysoké odbornosti a etického jednání. Obě tyto kvality patří i k hlavním pilířům mé praxe.

Máte dotaz? Kontaktujte mne.

Mé služby

Poskytuji kompletní servis zahrnující finanční plánování, analýzu existujících produktů, nastavení investiční strategie a výběr vhodných produktů. To vše v korelaci s aktuální situací na trhu a ohledem na vývojové trendy.

Nejvyšší hodnotu mého poradenství spatřuji v dlouhodobé spolupráci a celkové péči o majetek, nikoli v doporučování jednotlivých produktů bez kontextu. Jsem nezávislá na finančních institucích. Platí mě přímo klient a případné provize vyplývající ze zvolených produktů svým klientům vracím. To mi umožňuje stát vždy na jejich straně.

Mám přehled o ekonomice, rozumím grafům, tabulkám a sleduji trendy, jež umím srovnat s historickým vývojem trhu i prognózami toho budoucího. Třídím kvanta informací a vybírám mezi celou škálou produktů a možností to, co je aktuálně i dlouhodobě výhodné bez ohledu na provize. Zkušenost mě naučila zachovat chladnou hlavu a nereagovat impulzivně v době nečekaných událostí.

Pro správné zmapování Vaší situace a následné vytvoření finančního plánu a investičního portfolia na míru, potřebuji mít povědomí o Vaší celkové finanční situaci, poznat Vaše aktuální možnosti i budoucí plány, získat přehled o stávajících aktivech a pasivech a pochopit Vaše finanční přemýšlení. Ovlivňuje to volbu strategie a má nesporný vliv na výběr produktů a rozložení investic v čase.

Nastavením strategie a vytvořením portfolia má práce teprve začíná. Pro úspěch strategie je nezbytná pravidelná revize finančního plánu a portfolia v návaznosti na vývoji osobní i tržní situace. Konzultace provádím tak, abyste porozuměli tomu, jak finanční trh funguje a měli přehled o tom, kde jsou Vaše peníze a jaké jejich zhodnocení lze očekávat. Na takovém základě jsem pak schopná Vás vést ke zvládání emocí a vnímání výhod nastavené strategie především v dlouhodobém horizontu.

Komplexní majetkové poradenství je disciplína, kde uplatňuji nabité zkušenosti z bankovního prostředí a svou CFA certifikaci. Díky spolupráci s experty na jednotlivé oblasti péče o majetek garantuji spolehlivá řešení i pro velice náročné klienty a nestandardní situace. Ochranu majetku stavím na první místo.

Mezi mé aktivity patří vzdělávání, protože věřím, že se správným pochopením přichází moudré volby.

Vedu školení pro veřejnost, která jsou věnovaná problematice investic a práci s nimi od výběru po správu s důrazem na jejich fungování v kontextu ekonomiky a rodiny či jednotlivce.

Pořádám i školení pro poradce zaměřená zejména na investiční produkty, tvorbu a správu portfolia a problematiku finančního poradenství obecně.

 

Potkejme se na osobní schůzce, kde probereme Vaše potřeby a zjistíme, jestli pro Vás budu vhodným poradcem.

Mám zájem!

Dělat byznys poctivě

Dobrá pověst finančního poradenství je pro mě stejně důležitá jako sama práce, kterou dělám. Jsem přesvědčená, že placené finanční poradenství má svá opodstatnění a nesporné výhody pro klienty i pro poradce. Poradce by měl být nestranný a nezávislý, aby nemusel řešit střet zájmů. Jeho rady by měly vycházet ze zkušenosti a znalosti oboru, ne z provizí společností, jež doporučí. Vždy by měl stát na straně klienta a hledat pro něj ty správné a výhodné cesty a takové rady pak mají hodnotu, za kterou se platí.

Od začátku svého podnikání jsem členem Asociace finančních poradců, která si klade za cíl zlepšování kvality a pověsti finančně poradenského trhu. Spolu se stejně smýšlejícími kolegy chceme inspirovat i další poradce k tomu, aby se osvobodili od provizí a své služby zpoplatnili. Věřím, že tím nejvíce přispějí k transparentnosti našeho oboru.

 

Kdo jsem

Vystudovala jsem vysokou školu ekonomickou a brzy poté jsem nastartovala svou pracovní cestu ve skupině ČSOB, kde jsem dlouhých 14 let sbírala zkušenosti v oblasti investic a investičních produktů. V rámci rodičovské dovolené jsem získala potřebný nadhled, který mi umožnil dospět k rozhodnutí zasvětit zbytek svého pracovního života nezávislému investičnímu poradenství. V pomoci najít pro své zákazníky cestu ve složitém finančním světě nyní vidím své poslání. Pracovat s čísly a pracovat s lidmi jsou dvě zdánlivě nesourodé disciplíny a to je pro mě výzva, z níž čerpám motivaci.

V bance jsou na prvním místě algoritmy a IT programy, které zajišťují důvěryhodné odhady a podklady pro investiční rozhodnutí. V práci s klienty na osobní rovině vstupuje do hry i psychologický faktor a dává ostrým hranám čísel lidský rozměr. Věřím v exaktnost a finanční rozhodování bez emocí, ale stejně tak věřím, že každý člověk je jedinečný. Proto preferuji individuální přístup. Vedu své klienty k vlastním rozhodnutím a poskytuji jim pro to odborný nadhled, důvěryhodné zázemí a přehledně zpracované informace.

Je pro mě důležité udržovat rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. Vážím si času stráveného s rodinou a dětmi. Věnuji se sportu a relaxuji v přírodě. To přeji i svým klientům, a proto na sebe beru starost o splnění jejich finančních cílů.

Kontakt

Odesláním formuláře souhlasíte
s podmínkami zpracování osobních údajů